Aanbevelingen Ontwaken in liefde

De volledige teksten van onderstaande aanbevelingen zijn te lezen op de website van Inner Peace Publications.

Uit de aanbeveling van Annelies Ekeler
Uitgeefster van het boek.

Ontwaken in liefde is een eerlijk boek. Het beschrijft het proces van ontwaken op een manier die van alle zweverigheid is ontdaan. In die zin is dit boek uniek. Het laat zien dat ontwaken eigenlijk een heel normale zaak is, niet een privilege voor speciaal uitverkorenen, en ook niet afhankelijk van een bepaalde spirituele stroming of religie.
Dit boek omarmt het simpele feit dat ontwaken in liefde betekent dat we liefde zijn. Van de liefde – en dus van God – blijven weghollen en deze ontkennen, leidt alleen maar tot de chaos die wij allemaal maar al te vaak ervaren.

Dit boek is werkelijk een steun voor een ieder die spiritualiteit serieus neemt en niet louter als afleiding of zoethoudertje ziet om te ontkomen aan de chaos van alledag. Het laat zien dat spiritualiteit een levend pad moet zijn die dóór de ervaring heengaat. Dit is voor ieder mogelijk en uiteindelijk voor ieder onontkoombaar.

Uit de aanbeveling van Rogier Fentener van Vlissingen
Publicist over spiritualiteit. Vertaler van diverse boeken over de Cursus in het Nederlands, waaronder de boeken van Gary Renard.

Misschien is dit wel de meest toegankelijke inleiding tot de Cursus die ik ooit gelezen heb. Ook al omdat het geheel doordrongen is van het feit dat de Cursus geen boek is, maar een daadwerkelijk pad, praktisch en concreet, dat erom vraagt om in de praktijk doorleefd te worden. Geharrewar over theorie en interpretaties van de Cursus, die onvermijdelijk in de eerste decennia van zijn bestaan de kop opstaken, zijn uiteindelijk allemaal afleidingsmanoeuvres, die juist het simpele beoefenen van de Cursus vaak in de weg hebben gestaan.

Echter, alleen het zelf doen en doorleven leidt tot verbondenheid met elkaar, tot begrip voor onze ‘broeders’ die samen met ons de reis maken, in welk stadium ieder ook moge zijn. Uiteindelijk zijn we allemaal onderweg naar huis. Zinvol medeleven is op geen enkele andere manier mogelijk dan vanuit het zelf doorleefde.
Omdat dit boek juist vanuit die persoonlijke beleving geschreven is, kan de lezer er direct aansluiting in vinden. Er is voortdurend veel herkenning, omdat Margot werkelijk alle ervaringen onderweg met ons deelt.

Kortom, ik kan mij niet anders voorstellen dan dat dit boek een veelbelovende toekomst beschoren is als misschien wel dé Nederlandse inleiding tot de Cursus. Het boek verdient beslist ook een vertaling in het Engels, maar het eerste belang is duidelijk dat het voor Nederland is. Ik ben dan ook zeer blij met de publicatie van een ‘origineel’ Nederlands geschrift, dat de ware aard van de Cursus als pad volkomen glashelder en eerlijk weergeeft, op zo’n manier dat ieder er terstond mee aan de slag kan.
Citaten uit recensies

“Persoonlijk verslag van een spiritueel ontwaken.”
Koorddanser, januari 2011

“Op intieme wijze beschrijft de auteur de manier waarop de principes achter ‘Een cursus in wonderen’ zich in haar leven openbaarden.”
ParaVisie, januari 2011

“In onderhavig boek beschrijft de auteur haar eigen ontwakingsproces… Het tweede deel laat zien hoe ‘Een cursus in wonderen’ naar gebeurtenissen kijkt en wat er gebeurt wanneer je vergeeft en je waarneming verandert. In twaalf stappen laat Margot Krikhaar zien hoe de leiding van Jezus of de Heilige Geest je verder helpt. Bijzondere aanvulling op ‘Een cursus in wonderen’.”
nbd biblion/bibliotheekdienst

“De lezer die door de vele godsbenamingen en channeling heen kan lezen, wordt verrast door dit vlechtwerk van biografie en spirituele ontwikkeling… ‘Ontwaken in liefde’ is een boek over eenwording, goed geschreven en met een aantal fragmenten die direct binnenkomen… Krikhaar beschrijft realisatie als een verschuiving in de waarneming: je bent niet meer de droom, maar de dromer van de droom. Ze illustreert dit aan de hand van gebeurtenissen waarbij ze zichzelf niet als een lichaam of in een lichaam ervaart… Margot Krikhaars schrijfstijl blijft boeien en haar liefdevolle, kwetsbare opstelling maakt het boek de moeite waard.”
InZicht, mei 2011