Lesinformatie

Margot heeft verschillende jaargroepen verzorgd over Een cursus in wonderen. Tijdens deze lessen stond telkens een thema centraal. De lesinformatie met toelichting op het thema, citaten uit de Cursus, leestips en een oefening kregen de studenten op papier mee naar huis.

Hieronder een aantal van deze documenten met lesinformatie, voor eigen gebruik en in studiegroepen (met bronvermelding). Deze lijst zal in de loop van de tijd worden aangevuld.

 1. Vertrouwen
 2. Innerlijke leiding volgen
 3. Ik voel nooit onvrede om de reden die ik denk
 4. Het wonder als omslag in waarneming (‘Laat wonderen alle grieven vervangen’)
 5. Het Gelaat van Christus
 6. Ik ben zoals God mij geschapen heeft
 7. Er is niets wat mijn heiligheid niet kan
 8. Geven en ontvangen zijn in waarheid één
 9. Het doel van de Heilige Geest als richtlijn in je leven
 10. Afzonderlijke belangen of gezamenlijk belang
 11. Kijken naar het ego
 12. De vicieuze cirkel van schuld en aanval
 13. Projectie maakt waarneming
 14. Heilig ogenblik
 15. Het lichaam
 16. De tijd als projectie van zonde, schuld en angst
 17. Ideeën verlaten hun bron niet
 18. Eén probleem, één oplossing
 19. Een beetje bereidwilligheid
 20. Grootheid, kleinheid en grootheidswaan
 21. Verdedigingen maken de angst echt
 22. Rechtvaardiging van ego-aanvallen
 23. Oorzaak en gevolg
 24. Verzoening
 25. Vorm en inhoud
 26. Speciaalheid
 27. De wereld
 28. Magie
 29. Het werkelijke alternatief

 

 

 

 

Laatst gewijzigd: 4 juli 2018