Digitaal dagboek

Notities over kanker en gezondheid
Hieronder kun je Margots notities lezen over het proces dat zij tussen januari 2011 en januari 2012 doormaakte. In januari 2011 kreeg zij het onverwachte bericht dat ze borstkanker had. Zoals Margot toen zelf schreef: “Van de ene op de andere dag leek, uiterlijk gezien, alles te veranderen. Ik belandde in de medische molen. En hoewel ik dacht dat ik mijn lespraktijk nog vele jaren zou kunnen voortzetten, sloeg dat perspectief in één keer om. Tegelijkertijd was er de duidelijke gewaarwording dat dit helemaal niets te maken heeft met wie ik werkelijk ben, en dat mijn innerlijke kern van rust en vrede niet kan worden aangetast. Kanker en de Cursus: hoe gaan die twee samen?”

“Gezondheid is de getuige van gezondheid. Zolang er geen getuigenis van is, mist ze alle overtuiging. Pas wanneer ze is gedemonstreerd, is ze bewezen, en moet dan wel een getuige leveren die geloof afdwingt. Niemand wordt genezen door dubbele boodschappen. Het enige wat voor een genezing is vereist, is het ontbreken van angst” (T27.V.2:1-4, 8).

2011:
Borstkanker – 28 januari
Levend – 10 februari
Bijwerkingen – 16 februari
Waarom? – 22 februari
Behandeling – 5 maart
Vergeven – 7 maart
Bombrief – 17 maart
Meer rust – 28 maart
Heiligheid – 4 april
Aarden – 12 april
Vogels – 18 april
Perspectiefwisseling – 28 april
Grasveld – 5 mei
Man met zwarte hoed – 12 mei
Tekenen – 19 mei
Franciscus – 1 juni
Dagritme – 7 juni
Trouw – 17 juni
Geen offer – 24 juni
Gedachtekracht – 5 juli
Zonnehemel – 12 juli
Regen – 19 juli
Stil – 5 augustus
Intussen in de wereld – 15 augustus
Feit – 24 augustus
Schoongewaaid – 29 augustus
Naar de zee gaan – 12 september
Mystici – 20 september
Oogst –  30 september
Openbaring – 7 oktober
Aanvaarden – 20 oktober
Lijden? -26 oktober
Veilig – 4 november
Transcendent – 11 november
Retraite – 25 november
Geen magie – 7 december
Loslaten – 21 december

2012:
Sluis – 4 januari
Muo – 20 januari

2013:
22 mei – Verslag Dineke Dekker over Margots laatste uren hier in deze droom

Deze notities, samen met het artikel ‘Wat gebeurt er na de lichamelijke dood?‘ zijn in boekvorm uitgegeven met de titel “Ik ben niet een lichaam. Persoonlijke notities over ziekte en sterven in het licht van Een cursus in wonderen” door uitgeverij Inner Peace Publications.